دانلود رایگان


پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب: تئوری مجموعه ها مجموعه مجموعه مرجع زیرمجموعه نمایش مجموعه عملیات روی مجموعه ها اجتماع عملیات روی مجموعه ها اشتراک عملیات روی مجموعه ها متمم عملیات روی مجموعه ها خواص مجموعه های فازی تابع تعلق عملیات روی مجموعه های فازی اجتماع عملیات روی مجموعه های فازی اشتراک عملیات روی مجموعه های فازی متمم عملیات روی مجموعه های فازی خواص اجتماع فازی اس نرمها اشتراک فازی تی نرمها متمم فازی کلاس دبیوس پرید کلاس دومبی کلاس یاگر جمع وضرب دراستیک جمع وضرب اینشتین جمع وضرب جبری کلاس سوگنو ضرب کارتزین رابطه بین مجموعه ها نمایش رابطه با تابع تعلق نمایش ماتریسی رابطه رابطه کامل و رابطه تهی رابطه همسایگی عملیات روی رابطه ها اجتماع عملیات روی رابطه ها اشتراک عملیات روی رابطه ها متمم عملیات روی رابطه ها زیرمجموعه عملیات روی رابطه ها ترکیب عملیات روی روابط خواص رابطه بین مجموعه های فازی رابطه فازی به عنوان یک تابع تقریبی رابطه فازی دوری عملیات روی رابطه های فازی اجتماع عملیات روی رابطه های فازی اشتراک عملیات روی رابطه های فازی ترکیب عملیات روی روابط فازی خواص توسعه استوانه ای مجموعه فازی تصاویرمجموعه فازی مجموعه فازی جدا پذیر یا نفوذ ناپذیر توسعه استوانه ای مجموعه فازی رابطه اعضای یک مجموعه با یکدیگر رابطه تولرانس یا رابطه تقریبی رابطه اکیوالانس تبدیل رابطه تولرانس به اکیوالانس رابطه تولرانس فازی رابطه اکیوالانس فازی تبدیل رابطه تولرانس فازی به اکیوالانس فازی روشهای بدست آوردن میزان ارتباط دریک رابطه (تابع تعلق رابطه) تابع تعلق توابع تعلق متداول تابع تعلق محدب روش های فازی سازی روش شهودی استنتاج مرتب کردن آماری مجموعه فازی زاویه ای استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیمم کردن آنترپی) شبکه های عصبی الگوریتم ژنتیک جبر فازی برشهای لامدا برشهای لامدای مجموعه فازی عملیات وخواص برشهای لامدا برشهای لامدای اعداد فازی عملیات حسابی با اعداد فازی توابع و روابط تعمیم برای توابع چند متغیره عملیات روی بازه ها عملیات روی بازه ها روش رأس ها DSW روش بازه ها ضرب داخلی وخارجی


پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها


مجموعه


زیرمجموعه


اجتماع


اشتراک


متمم


خواص


تابع تعلق


ضرب کارتزین


رابطه همسایگی


رابطه اکیوالانس


رابطه تولرانس فازی


تابع تعلق


استنتاج


جبر فازی


برشهای لامدا


برشهای لامدای مجموعه فازی


توابع و روابط


روش رأس ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی – bck378

پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها در 120 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با مسائل ریاضی ،فرمت فایل ppt مشخصات فایل تعداد صفحات 120 حجم 1029 کیلوبایت فرمت فایل اصلی ...

پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ...

پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ...

پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج | arb506

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات 36 حجم 0 کیلوبایت فرمت فایل اصلی ppt دسته بندی ریاضی توضیحات کامل پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا | jwc874

پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا در 70 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل…

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی – bck378

پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها در 120 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با مسائل ریاضی ،فرمت فایل ppt مشخصات فایل تعداد صفحات 120 حجم 1029 کیلوبایت فرمت فایل اصلی ...

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی | download5

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل پاورپوینت

پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها | fdx693

پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل پاورپوینت بررسی تئوری

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی | asy278

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل پاورپوینت

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی | download5

پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی پاورپوینت بررسی نظریه مجموعه های فازی در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل پاورپوینت

پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها | fdx693

پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها پاورپوینت بررسی تئوری محدودیت ها در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مشخصات فایل توضیحات کامل پاورپوینت بررسی تئوری

مقاله جامع در رابطه با مراحل طراحی فنی ساختمان

تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه سیزده

پاورپوینت بررسی جزئیات پنجره در ساختمان

پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه آیووا آمریکا

پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه آیووا آمریکا