دانلود رایگان


جزوه زیست شناسی عمومی 1 - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب: فصل اول زیست شناسی (بیولوژی) اساس شیمیای حیات مولکول های زیستی کربوهیدرات ها پلی ساکاریدها لیپید ها چربی ها پروتئین ها نوکلئیک اسیدها انواع واکنش های پروتئین ها ویژگی های کلی یاخته غشای سیتوپلاسمی سیتوپلاسم هسته انواع سلول سلولهای پروکاریوتی سلول های یوکاریوتی پروکاریوت ها باکتری ها ویروس ها جدول خصوصیات و اعمال مشترک یاخته ای یوکاریوتها دیواره یاخته ای و سلول گیاهی پلاست ها واکوئول پلاسمودسم ها لان غشاء سیتوپلاسمی غشاء پلاسمایی غشاء و سطح یاخته ای خاصیت های مهم غشاهای زیستی براساس ساختار دو لایه لیپیدی انواع پروتئینها پروتئین های بیرونی پروتئین های درونی نقش پروتئین های غشا گلیگوپروتئین ها تبادل مواد از غشاء انتشار(پخش) اسمز پخش آسان شده انتقال فعال اندوسیتوز آگزوسیتور شبکه آندوپلاسمی شبکه اندوپلاسمی ناصاف شبکه آندوپلاسمی صاف دستگاه گلژی واکوئول ها لیزوزوم هتروفاژی اتوفاژی اندامک های تولید انرژی میتوکندری ها کلروپلاست ها تقسیم یاخته ای میوز یاخته جانوری یاخته گیاهی فصل دوم: گوناگونی و رده بندی جانداران انواع رده بندی رده بندی مصنوعی رده بندی طبیعی رده بندی فیلوژئتیک (تبارزایشی) رده بندی بیوسیستماتیک (زی سازگان شناختی) رده بندی ستوتاکسونومی رده بندی عددی تاکسونومی سطوح رده بندی جانداران و تعریف گونه تعریف گونه رده بندی جانداران به پنج فرمانرو و ویژگی های کلی هریک از آنها جایگاه سه گونه از جانداران فرمانرو (سلسله) تک زیان (تک سلولی) باکتری ها رده بندی باکتری ها بر حسب ریخت و چگونگی تجمع آن ها باکتری های کروی میکروکوکوس ها دیپلوکوکوس ها استرپتوکوکوس ها نتراکوکوس ها سارسین ها استانیکوکوک ها استانیلوکوک اورئوس جدول تقسیم بندی کوکوس ها طرحریخت اتواعی از باکتری ها باکتری های میله ای کلستریدیوم ها باکتری های مارپیچی باکتری های هلالی رده بندی باکتری ها بر حسب ویژگی مولوکولی کهن باتری ها متانوژن هالوفیل ها ترمواسیدوفیل ها هو باکتری باکتری های فتواتوتروف باکتری های کموهتروترووف اسپیروکت ها باکتری مولد هاگ درونی آنتر و باکتری ها میکوچلاسما ریکتاسیاوکلامیدیا سیانوباکتری ها پروکلورون قارچ ها قارچ های ابتدایی قارج های مخاطی کپک های مخاطی کپک های مخاطی یاخته ای قارچ های پیشرفته قارچ های یوغی قارچ کیسه ای قارچ کروی یا چتری قارچ های پنهان یا ناقص قارچ ها بیماری های قارچ مایکوزسین سطحی مایکوزسین پوستی مایکوزیس زیر پوستی مایکوزیس سیستمیک آغازیان تاژک داران ریشه پائیان هاگ زیان مژکداران جلبک ها شاخه دیاتومها جلبک های قهوه ای جلبک های قرمز جلبک های سبز گلسنگ ها فصل سوم : رده بندی گیاهان خزه رست ها نهانزادان اوندی بازدانگان نهان گلرستیان نهانزادان اوندی باردانگان نهانداگان رده بندی گیاهان شاخه خزه گیان ویژگی های خزه گیان نهانزادان آوندی ویژگی های گیاهان آوندی ویژگی تکامل بازدانگان نهاندانگان ویژگی نهاندانگان رده تک لپه ای ها رده دو لپه ای ها ویژگی های دولپه ای ها گیاهان دو لپه ای برچه چرخه زندگی خزه نمایش چرخه زندگی سرخسی به نام بسپایک چرخه زندگی درخت کاج چرخه زندگی نهاندانگان فصل چهارم: رده بندی جانوران اسفنج ها مرجان ها کرم های پهن کرم های لوله ای نرم تنان کرم های حلقوی خارپوستان شاخه اسفنج ها شاخه کیسه تنان شاخه کرم های پهن کرم جگر یا کپلک شاخه نماتودها فیلاریا کرم فلابدار شاخه نرم تنان رده دو کفه ای ها رده شکم پائیان رده سر پائیان چرخه زندگی و ساختار کرم کدوی خوک چرخه زندگی کپلک شاخه مازه داران زیر شاخه نیم مازه داران زیر شاخه دم مازه داران زیر شتخه سر مازه داران زیر شاخه مهره داران مهره داران فصل پنجم : گوارش مواد غذایی فرآیند فتوسنتز گوارش غذا در دهات گوارش معدی شیره معده کیموس دستگاه گوارش دستگاه گوارش انسان لایه های لوله گوارشی غده های گوارشی مری معده سلولهای ترشحی معده روده کوچک گوراش غذا در دوازده و بخش های دیگر روده کوچک پانکراس جذب در روده کوچک روده بزرگ اعمال فیزیولوژیکی کبد تامین انرژی انسان متابولیسم پایه تغییرات اساسی متابولیسم پایه سن جنس فعالیت فکری تمرینات ماهیچه ای غذا های انسان و ویتامین سدیم کلرید کلسیم آهن ویتامین ها تقسیم بندی ویتامین ها ویتامین C ویتامین B ویتامین B1 ویتامین B2 ویتامین B3PP ویتامین B5 ویتامین H ویتامین B9 ویتامین B12 ویتامین A ویتامین D ویتامین E ویتامین K هایپرویتامینوز ضد ویتامین ها


جزوه زیست شناسی عمومی 1


جزوه زیست


جزوه زیست شناسی


زیست


زیست شناسی عمومی


زیست شناسی عمومی 1


زیست شناسی عمومی 2


زیست عمومی


جزوه دانشگاه آزاد اسلامی


زیست شناسی (بیولوژی)


گوناگونی و رده بندی جانداران


رده بندی گیاهان


رده بندی جانوران


گوارش مواد غذایی


ویتامین ها


تقسیم بندی ویتامین ها


جزوه زیست شناسی عمومی 1 دانشگاه پیام نور


جزوه زیست شناسی عمومی 1 دانشگاه غیرانتفاعی


جزوه زیست شناسی عمومی 1 دانشگاه آزاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه زیست شناسی یازدهم - نمره برتر

جزوه زیست شناسی یازدهم : تخصصی ترین درس برای رشته علوم تجربی در پایه یازدهم مربوط به درس زیست شناسی میباشد .امروز هم سایت نمره برتر یکی دیگر از برترین جزوه های آموزشی را برای شما دانش آموزان عزیز فراهم کرده است که به برسی ...

دانلود جزوه زیست شناسی 1 - کنکور

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم اختصاصی سایت کنکور این یک جزوه زیست ترکیبی فوق العاده هست که هیچ جا پیدا نمیکنید ، کافیست یک مرتبه هر فصل را بخوانید و تست سراسری بزنید خواهید ...

جزوه زیست شناسی یازدهم - نمره برتر

19.06.2020 · جزوه زیست شناسی یازدهم : تخصصی ترین درس برای رشته علوم تجربی در پایه یازدهم مربوط به درس زیست شناسی میباشد .امروز هم سایت نمره برتر یکی دیگر از برترین جزوه های آموزشی را برای شما دانش آموزان عزیز فراهم کرده است که به برسی ...

دانلود جزوه زیست شناسی 1 - کنکور

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم اختصاصی سایت کنکور این یک جزوه زیست ترکیبی فوق العاده هست که هیچ جا پیدا نمیکنید ، کافیست یک مرتبه هر فصل را بخوانید و تست سراسری بزنید خواهید ...

جزوه طلایی زیست شناسی ماز - 00-99

جزوه طلایی زیست؛ پوشش 100 درصدی متن کتاب به همراه تمام نکات ترکیبی و مفهومی. 1- این جزوه مطابق با کنکور 1400 است. 2- تمام نکات ترکیبی دهم، یازدهم و دوازدهم در این جزوه آورده شده است.

زیست شناسی 1 - alaatv.com

همایش کنکوری تفتان زیست دهم آلاء مطالب کتاب زیست دهم، پیشنیاز حدود 50% تست‌های زیست کنکوره. آلاء با همایش تفتان، زیست دهم رو در 24 قسمت (11 ساعت و 45 دقیقه) و در قالب حدود 220 تست بررسی و جمع‌بندی میکنه.

جزوه زیست شناسی دوازدهم pdf (تمامی فصل ها) به همراه نکات ...

جزوه زیست شناسی دوازدهم به شما دانش اموزان عزیز کمک می کند تا آمادگی لازم برای امتحان نهایی خرداد ماه را کسب کنید. و تمامی نکات این درس را در قالب فایل pdf دریافت کرده و مطالعه کنید.

دانلود رایگان جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو - کنکور

دانلود جزوه زیست شناسی سال سوم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن و شجرنامه; دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست شناسی 1; سوالات مفهومی و فوق ترکیبی زیست شناسی با پاسخ های کاملا تشریحی

جزوه فوق العاده زیست شناسی یازدهم (درسنامه نمودار درختی ...

نمودار درختی زیست یازدهم. پی سی کنکور: یکی از روش های به یاد سپاری و فهم بهتر مطالب درسی نمودار درختی است. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان رشته تجربی نیازمند جزوه ای مناسب برای آموزش زیست شناسی یازدهم بودند، در همین ...

جزوات زیست شناسی + جزوه رایگان زیست شناسی کنکور- لیموترش

جزوه رایگان زیست شناسی کنکور تجربی و سایر دروس، از منابعی هستند که استفاده از آنها برای کنکور و قبولی در آن بسیار کاربردی و ضروری میباشد، گروه های آموزشی کنکوری زیادی در سطح کشور وجود دارند که تمام محصولات خود را به ...

جزوه زیست شناسی 1 دهم تجربی

جزوه فوق سری زیست شناسی دکتر گلباز آکادمی دکتر گلباز. 1.6 هزار بازدید 2 سال پیش. 4:49:12. جلسه اول نکته وتست99 کلاس انلاین زیست استاد آرامفر کلاسینو. 676 بازدید 1 هفته پیش ...

جزوه فوق العاده زیست شناسی یازدهم (درسنامه نمودار درختی ...

نمودار درختی زیست یازدهم. پی سی کنکور: یکی از روش های به یاد سپاری و فهم بهتر مطالب درسی نمودار درختی است. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان رشته تجربی نیازمند جزوه ای مناسب برای آموزش زیست شناسی یازدهم بودند، در همین ...

جزوه زیست شناسی یازدهم + آموزش بر اساس نمودار درختی - نمره یار

جزوه زیست شناسی یازدهم : از مهمترین دروس تجربی می توان به زیست شناسی اشاره کرد که حجم درسنامه و مباحث آن زیاد است و دانش آموزان باید بر این درس مسلط شوند.

جزوه زیست شناسی عمومی 1 – pdf5

جزوه زیست شناسی عمومی 1 ، کد 0179 با فرمت PDF. مشخصات فایل . تعداد صفحات: 66: حجم: 5814 کیلوبایت : فرمت فایل اصلی: pdf: دسته بندی: جزوه: توضیحات کامل. فهرست مطالب: فصل اول. زیست شناسی (بیولوژی) اساس شیمیای حیات. مولکول های زیستی ...

جزوه فصل اول زیست دوم - hamkelasi.ir

جزوه فصل اول زیست دوم. فصل اول زیست شناسی سال دوم فصل پایه ای جهت یادگیری مفاهیم و اصول اولیه زیست شناسی می باشد.بنابراین داوطلبان کنکور سراسری باید این فصل را حتما مطالعه نمایند زیرا مطالب پایه ای بسیار مهمی در این فصل ...

همکلاسی - منبع جزوه،آزمون، امتحان و کنکور

تهیه ی جزوه های زیست دهم و جزوه های زیست شناسی یازدهم و پیش دانشگاهی که بصورت ترکیبی و مفهومی و مقایسه ای تالیف شده اند بسیار مهم است زیرا یکی از مهم ترین مباحث کنکور تجربی درس زیست شناسی می باشد که دارای بیشترین ضریب در ...

جزوات درسی رشته کارشناسى عمومی

با سلام. ممنون به خاطر جزوه ها و دفترچه های سوالات. اما نمونه سوالات رشته زیست شناسی عمومی تمام دروس رو ندارین؟اگر امکانش هست لطف کنید ایمونولوژی ، بیوفیزیک، سلولی ملکولی و ... رو بزارید با تشکر

جزوه فوق العاده زیست شناسی یازدهم (درسنامه نمودار درختی ...

نمودار درختی زیست یازدهم. پی سی کنکور: یکی از روش های به یاد سپاری و فهم بهتر مطالب درسی نمودار درختی است. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان رشته تجربی نیازمند جزوه ای مناسب برای آموزش زیست شناسی یازدهم بودند، در همین ...

دانلود رایگان جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو - کنکور

دانلود جزوه زیست شناسی سال سوم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن و شجرنامه; دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست شناسی 1; سوالات مفهومی و فوق ترکیبی زیست شناسی با پاسخ های کاملا تشریحی

دانلود جزوه زیست شناسی 1 - کنکور

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم اختصاصی سایت کنکور این یک جزوه زیست ترکیبی فوق العاده هست که هیچ جا پیدا نمیکنید ، کافیست یک مرتبه هر فصل را بخوانید و تست سراسری بزنید خواهید ...

دانلود بهترین جزوه زیست کنکور - محصل ایرانی

این جزوات زیست 1 و زیست 2 به صورت پراکنده در سطح اینترنت وجود داشت که ما اون ها رو جمع آوری کردیم و در قالب یک فایل اینجا میزاریم تا دانلود کنید. جزوه زیستی که دانلود می کنید یکی از بهترین جزوات زیست هست.

جزوه زیست شناسی یازدهم + آموزش بر اساس نمودار درختی - نمره یار

جزوه زیست شناسی یازدهم : از مهمترین دروس تجربی می توان به زیست شناسی اشاره کرد که حجم درسنامه و مباحث آن زیاد است و دانش آموزان باید بر این درس مسلط شوند.

با این جزوه زیست شناسی کنکور را 100 بزنید

با این جزوه زیست شناسی کنکور را 100 بزنید .دانلود رایگان بهترین جزوات زیست شناسی کنکور جزوات تضمینی 100 درصد .دانلود جزوات کنکوری رایگان

جزوه زیست شناسی یازدهم - نمره برتر

جزوه زیست شناسی یازدهم : تخصصی ترین درس برای رشته علوم تجربی در پایه یازدهم مربوط به درس زیست شناسی میباشد .امروز هم سایت نمره برتر یکی دیگر از برترین جزوه های آموزشی را برای شما دانش آموزان عزیز فراهم کرده است که به برسی ...

جزوه زیست شناسی یازدهم + آموزش بر اساس نمودار درختی - نمره یار

جزوه زیست شناسی یازدهم : از مهمترین دروس تجربی می توان به زیست شناسی اشاره کرد که حجم درسنامه و مباحث آن زیاد است و دانش آموزان باید بر این درس مسلط شوند.

جزوات زیست شناسی + جزوه رایگان زیست شناسی کنکور- لیموترش

جزوه رایگان زیست شناسی کنکور تجربی و سایر دروس، از منابعی هستند که استفاده از آنها برای کنکور و قبولی در آن بسیار کاربردی و ضروری میباشد، گروه های آموزشی کنکوری زیادی در سطح کشور وجود دارند که تمام محصولات خود را به ...

پاورپوینت پرورش گل‌ های زینتی در منزل

تحقیق فرزند سالاری

جزوه طراحی قید و بندها

پاورپوینت پرورش گل‌ های زینتی در منزل

جزوه طراحی قالب های فورج (آهنگری)