دانلود رایگان


جزوه زبان تخصصی اقتصاد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی رشته اقتصاد در 82صفحه مناسب برای مقاطع کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد. در این جزوه به بررسی مسائل اقتصادی و سیستم های اقتصادی و ... پرداخته شده است. قابل استفاده برای دانشجویان:
جزوه بیمه اتکایی

پاورپوینت ماشین های کله زنی

تحلیل و بررسی ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر تهران در سال

جزوه سمینار در مدیریت بیمه مقطع کارشناسی ارشد

پاورپوینت ساختارگرایان در مدیریت