دانلود رایگان


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : جزوه شماره 1 فصل اول :فیزیک جدید دستگاه SI یا متریک مکانیک کلاسیک (نیوتونی) دلایل توانایی حرکت یا کار اصل بقای انرژی مکانیکی بقائی هدف از مکانیک کلاسیک جسم برون بعد هندسی حرکت دورانی استاتیک (تعادلشناسی) موج امواج ایستاده تداخل : برهمنهش بیان عدم قطعیت فصل دوم : مکانیک نسبیتی هم وردایی قانون دوم نیوتن. آزمایش مایکلسون مورلی در مورد اتر غیرهمزمانی (غیرهمفازی) ساعتهای متحرک مسأله فصل سوم : دینامیک نسبیتی تحت تبدیلات لورنتس در مکانیک نسبیتی و مکانیک کوانتوم، انرژی جنبشی و انرژی کل نسبیتی انرژی جنبشی مسأله تبدیلات فضا زمان فصل چهارم اثر فوتوالکتریک دید کلاسیکی شرح بروز اثر فتوالکتریک رابطه نسبیتی اثر فتوالکتریک اثر تابشترمزی (برم اشترالانگ) اصل بقای اندازه حرکت خطی پایستگی انرژی کل فصل پنجم تابع موج همبسته به حرکت ذره چاه مربعی با دیوارههای نامتناهی فصل ششم: تابش جشم سیاه تابa جسم سیاه اثر فوتو الکتریک اثر کامپتون تابشترمزی تولید و نابودی زوج در آشامی فوتونها اتم بوهر مسائل نمونه حل مسائل نمونه منابع جزوه شماره 2 فصل اول: نسبیت خاص مجموعه تست سال های گذشته فصل دوم - ساختار کلی مکانی کوانتمی مجموعه تست پاسخهای تشریحی فصل سوم: نوسانگر هماهنگکوانتمی آزمونهای طبقه بندی شده. پاسخ تشریحی فصل چهارم : دستگاه های بین ذره ای مجموعه تست پاسخهای تشریحی فصل پنجم: معادله شرویندگر سه بعدی جبر تکانه زاویه ای اتم هیدروژن مسائل نمونه حل مسائل نمونه فصل ششم :بخششعاعی معادله شرودینگر مجموعه تست پاسخهای تشریحی فصل هفتم: اسپین و نمایشهای ماتریسی عملگرها فصل هشتم: جمع تکانه های زاویه ای سوالات طبقه بندی شده اسپین فصل ششم و هفتم پاسخ تشریحی فصل نهم : ذرات باردار در میدان مغناطیسی مجموعه تست پاسخهای تشریحی فصل دهم: نظریه اختلال و میانی تابش مجموعه تست پاسخهای تشریحی فصل یازدهم: اتم هیدروژن واقعی اتم هلیوم مجموعه تست پاسخهای تشریحی مبحث تکمیلی ریاضی منابع قسمتی از متن جزوه قسمت اول : فصل اول :فیزیک جدید فیزیک : علم اندازه گیری کمیتهای فیزیکی است. مکانیک : علم بررسی حرکت اجسام است. دستگاه SI یا متریک کمیت فراگیر، بعد یا دیمانسیون است. Ts = [زمان] (M(Kg = [جرم] L = [طول] مکانیک کلاسیک (نیوتونی) محدود به بررسی اجسام بزرگی است که با سرعتهای کم و معمولی حرکت میکنند و تحت این شرایط جرم دستگاه ثابت میماند یعنی دارای مفهومی مطلق است. با حذف توسعه و گسترش فضایی جسم، آن را تبدیل به نقطۀ مادی یا ذرمیکنیم که ذرات یا نقطه های مادی فقط دارای حرکت انتقالی هستند. سینماتیک : بخشی از علم مکانیک که تنها به بررسی حرکت ماده میپردازد. کمیتهای سینماتیک مانند جابه جایی، سرعت و شتاب. کمیت فیزیکی نردهای : دارای بزرگی و یکا است. کمیت فیزیکی برداری : علاوه بر بزرگی و یکا دارای جهت میباشد. سینماتیک (حرکت شناسی) دینامیک (نیروشناسی) استاتیک (تعادل شناسی) اکثر کمیتهای فیزیکی برداری هستند مثل گشتاور. حرکت : تغییر وضعیت در طول زمان نسبت به یک مبدأ خاص است. مسیر حرکت : مجموع مکان هندسی نقاطی که از مبدأ به مقصد طی میشود. حرکت انتقالی محض : به یک ناظر ساکن یک دستگاه دکارتی وصل میکنیم محورهای مختصات دستگاه متصل به ناظر. قسمتی از متن جزوه: فصل اول: نسبیت خاص نظریه نسبیت خاص در سال 1905 توسط آلبرت اینشتین ارائه گردید. اصول نسـبیت خـاص در دسـتگاههای مختصـات لخت بیان میشوند. ابتدا به تعریف دستگاه مختصات لخت میپردازیم. 1-1-دستگاه مختصات لخت یک دستگاه لخت به چارچوب مرجع مختصاتی گفته می شود که در آن قانون اول نیوتن صادقاست. به عبارت دیگر اگر جسمی دریک دستگاه لخت قرار داشته باشد و هیچ نیروی خارجی خالصی بـه آن وارد نشـودبـا سـرعت ثابـت حرکـت خواهد کرد. 2-1- اصول نسبیت خاص نسبیت خاص براساس دو اصل قرار گرفته است: الف) قوانین فیزیک در تمام دستگاههای لخت یکسان هستند. هیچ دستگاه مختصات ارجحی وجود ندارد و شکل ریاضی یک قانون فیزیکی در تمام دستگاههای لخت یکسان باقی می ماند. ب) سرعت نور در تمام دستگاههای لخـت یکسـان و مسـتقل از دسـتگاه لخـت، چشـمه و نـاظر اسـت. مقـدار آن برابـر C . m s = 8 2 997925 10 می باشد. 3-1- تبدیلات لورنتس تبدیلات لورنتس معادلات تبدیل مختصاتی هستند که با اصول موضوع الف و ب هماهنگ میباشند. روابط تبدیل از یک x1) بـه دسـتگاه لخـت دیگـر S2 بـا مختصـات فضـا-زمـانی ,y1 ,z1 دستگاه لخت S1 بـا مختصـات فضـا و زمـان (ct1, (x2 ,y2 ,z2 (2 که با سرعت v نسبت به دستگاه اول در امتداد محور xها ، حرکت می کند به شکل زیر است: و... برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید. برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید. برای مشاهده و دانلود جزوه کامل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها به ای قسمت مراجعه کنید.


فیزیک پزشکی و پرتوها


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها


کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها


دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها


دانلود کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها


دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها دانشگاه پیام نور


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم | fmw629

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم. این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 246 صفحه.

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)، در قالب pdf و در 130 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

پاورپوینت تحلیل و بررسی زلزله

جزوه آموزشی مکانیک سیالات II رشته پلیمر

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

پاورپوینت بررسی نظریه شهر سالم