دانلود رایگان


جزوه آموزشی مکانیک سیالات II رشته پلیمر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فهرست مطالب : فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی فصل دوم: روابط جریان های تحت فشار و طراحی لوله ها فصل سوم: جریان های غیرماندگار ضربه قوچ فصل چهارم: پدیدة آشفتگی قسمتی از متن جزوه: طرح درس فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی فصل دوم: روابط جریانهای تحت فشار و طراحی لوله ها فصل سوم: جریانهای غیرماندگار ضربه قوچ فصل چهارم: پدیدة آشفتگی سئوالات فصل اول 1- در یک لوله با مقطع دایرهای شکل به قطر 200 میلی متر، سرعت جریان بـر روی نقـاط مختلـف شـعاع لوله در فواصل صفر، 65 ،36 و 87 میلیمتری از مرکز لوله به ترتیب برابر6/1 ،6/8 ،7 و 5 متـر در ثانیـه اندازه گیری شده است. مقادیر تقریبی دبی جریان، سرعت متوسط و نسـبت سـرعت حـداکثر بـه سـرعت متوسط را بیابید. 2-1- برای یک خط لوله آب مقادیر زیر را تعیین کنید: الف- هد فشار معادل با فشار 170کیلونیوتن بر مترمربع ب- مقدار فشار معادل با هد فشار 45 متر. ج- مقدار سرعت معادل با هد سرعت 10 متر 3- در یک لوله به قطر 0.18 متر، آب با سرعت 3.6 متردرثانیه و فشار 345 کیلوپاسکال در جریـان اسـت . در یک مقطع به فاصله 12 متر از مقطع اول، قطر لوله به 0.076 متر کاهش می یابد. با فرض سیال ایـده آل، مقدار فشار را در مقطع دوم در شرایط زیر بیابید. الف: لوله افقی ب: لوله عمودی(جریان به طرف بالا) فصل اول: مروری بر معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی مکانیک سیالات II 4-1- در شکل زیر آب در مجموعه نازل و زانویی که در صفحه افق قرار دارد جریان دارد و از نازل به اتمسفر تخلیه می شود، نیروی لازم جهت ثابت نگه داشتن مجموعه چقدر می باشد؟ 5-1- یک لوله آب به قطر 300 میلیمتر، توسط یک تبدیل کاهنده 30 درجه به یـک لولـه بـه قطـر 150 میلـی متـر متصل شده است. ( زاویه بین محور دو لوله 30 درجه است). هر دو لوله در یک صـفحه قـائم قـرار گرفتـه انـد . حجم داخلی تبدیل 50 لیتر و وزن تبدیل در حالت خشک 220 نیوتن است. هـد فشـار در طـول لولـه بـا قطـر بزرگتر برابر 2 متر و دبی جریان 150 لیتر در ثانیه میباشد. مقدار و جهـت نیـروی وارد بـرتبـدیل را محاسـبه کنید. 6-1- یک تبدیل که قسمتی از یک سیستم لوله کشی را تشکیل می دهد،آب از سمت چپ با سرعت ثابت 4متـر بـر ثانیه و فشار مطلق 3/5 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع وارد می شـود .فشـار مطلـق در انتهـای دیگـر تبـدیل 3/17 کیلوگرم نیرو برسانتی مترمربع می باشد.وزن تبدیل 10کیلوگرم نیـرو و حجـم داخـل آن V =0/03 متـر مکعب است . طول المان 100 سانتیمتر و سطح مقطـع ورودی دو برابـر سـطح مقطـع خروجـی اسـت . کـل نیرویی که تبدیل و سیال اطراف آن به پایه وارد مـی کننـد را محاسـبه کنیـد . مسـاحت سـطح مقطـع ورودی cm2 100 در نظر بگیرید. و...


خواص فیزیکی و مکانیکی مواد


جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد


کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد


جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر


کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر


دانلود جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد


جزوه آموزشی مکانیک سیالات


مکانیک سیالات


جزوه آموزشی مکانیک سیالات رشته پلیمر


جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی


جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه پیام نور


جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه غیرانتفاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر – صنایع رنگ شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی ۲- ریاضیات مهندسی رنگ و طرح راکتور ۳- پدیده های انتقال (مکانیک سیالات،انتقال جرم و انتقال حرارت)

بایگانی‌ها پلیمر - گروه آموزشی مهندس خلیلی

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر. دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر می توانید این جزوه را از قسمت پایین صفحه دانلود کنید . رمز تمامی… بیشتر بخوانید »

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر – صنایع رنگ شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی ۲- ریاضیات مهندسی رنگ و طرح راکتور ۳- پدیده های انتقال (مکانیک سیالات،انتقال جرم و انتقال حرارت)

بایگانی‌ها پلیمر - گروه آموزشی مهندس خلیلی

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر. دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر می توانید این جزوه را از قسمت پایین صفحه دانلود کنید . رمز تمامی… بیشتر بخوانید »

مکانیک سیالات 2

جهت دانلود فایل pdf جزوه ترمودینامیک 2 کلیک کنید. دانلود فایل dpf لغت نامه تخصصی مکانیک. دانلود. جزوه آموزشی به صورت خلاصه درس مکانیک سیالات آموزشگاه پارسه.حتما ببینید.(حجم حدود 6 meg)

دریافت فایل{جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر}دی ایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. دانلود ،در قالب Pdf و در 55 صفحه.

دریافت فایل{جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر}دی ایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. دانلود ،در قالب Pdf و در 55 صفحه.

دریافت فایل{جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر}دی ایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. دانلود ،در قالب Pdf و در 55 صفحه.

دانلود نمونه سوال درس مکانیک سیالات رشته مهندسی شیمی و ...

فیلم های آموزشی . اقتصاد ; دروس پایه; دروس کاربردی; کامپیوتر; دروس تخصصی; برق; مکانیک; هوافضا; فیزیک; مدیریت; ریاضی; عمران; دروس عمومی; فلسفه; المپیاد; موسیقی; شیمی; پزشکی; داروسازی; روانشناسی; فارسی; English; علوم پزشکی; علوم اعص�

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر داراي حدود 500 صفحه جزوه مي باشد.جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به تمامي گرايش هاي مهندسي پلیمر

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر

دانلود جزوه مکانیک سیالات رشته پلیمر داراي حدود 500 صفحه جزوه مي باشد.جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به تمامي گرايش هاي مهندسي پلیمر

دانلود نمونه سوال درس مکانیک سیالات رشته مهندسی شیمی و ...

فیلم های آموزشی . اقتصاد ; دروس پایه; دروس کاربردی; کامپیوتر; دروس تخصصی; برق; مکانیک; هوافضا; فیزیک; مدیریت; ریاضی; عمران; دروس عمومی; فلسفه; المپیاد; موسیقی; شیمی; پزشکی; داروسازی; روانشناسی; فارسی; English; علوم پزشکی; علوم اعص�

دریافت فایل{جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر}دی ایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه مکانیک سیالات رشته مهندسی پلیمر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ⚡دانلود. دانلود ،در قالب Pdf و در 55 صفحه.

جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Captcha'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Captcha'. The duplicate key value is (16742).
The statement has been terminated.


Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Captcha'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Captcha'. The duplicate key value is (16742).
The statement has been terminated.


پاورپوینت مفاهیم اساسی سازمان

پاورپوینت بررسی آتش سوزی و طراحی ساختمانها